środa, 11 września 2013

UE: ostrzejsze sankcje za manipulacje na rynkach finansowych

Stosunkiem głosów 659:20:28 Parlament Europejski poparł wczoraj inicjatywę Rozporządzenia w sprawie nadużyć na rynku (MAR) mającą na celu zaostrzenie odpowiedzialności podmiotów dopuszczających się manipulacji, insider dealing, czy nadużywających dostępu do poufnych informacji finansowych.

Zgodnie z komunikatem prasowym w nowym reżimie sankcji na spółki dopuszczające się nadużyć będzie można nałożyć grzywnę do wysokości 15% ich rocznego obrotu lub 15 mln €. Na indywidualnych sprawców takich czynów będzie można nałożyć do 5 mln € grzywny lub zakazać (czasowo lub permanentnie) pełnienia określonych funkcji w instytucjach inwestycyjnych. Zaostrzone zasady zostaną rozszerzone na kolejne instrumenty finansowe.


Przyjęte zasady stanowią kolejne skutki skandalu z manipulacją stawkami LIBOR, do czego już na forum PPM nawiązywaliśmy

W październiku powinny zostać podjęte negocjacje z państwami członkowskimi w przedmiocie nowelizacji Dyrektywy w sprawie nadużyć na rynku (MAD II), mającej stanowić podstawę dla odpowiedzialności karnej podmiotów dopuszczających się nadużyć rynkowych, tak aby Rozporządzenie i MAD mogły zostać równocześnie przyjęte w pierwszym czytaniu. Ostateczne przyjęcie MAR będzie również możliwe dopiero po osiągnięciu porozumienia w sprawie MIFID II, bowiem choćby zakres rozporządzenia będzie zależny od reulacji tej ostatniej dyrektywy.

Brak komentarzy: