wtorek, 10 września 2013

Unia Europejska przyjmie regulacje dotyczące inwazyjnych gatunków obcych

Komisja Europejska opublikowała w poniedziałek projekt rozporządzenia w sprawie zapobiegania wprowadzaniu i rozprzestrzenianiu się inwazyjnych gatunków obcych i zarządzania nimi (COM(2013)620). 

Gatunki inwazyjne, to takie, które w sposób celowy lub przypadkowy zostały przeniesione do innego środowiska, gdzie konkurując z jego naturalnymi mieszkańcami bądź polując na nie wyniszczają obecne w danym ekosystemie gatunki. Inwazyjne gatunki obce są uważane za jedno z najpoważniejszych zagrożeń dla bioróżnorodności.


Będzie to pierwsze regulacja dotycząca tego problemu w Unii Europejskiej, na razie stosunkowo zachowawcza (dotyczyć ma jedynie 50 z potencjalnie 1500 gatunków), co jest krytykowane przez komentatorów. Przełomem jest już to, że inwazyjne gatunki obce zostaną określone, a Komisja Europejska będzie zobowiązana do prowadzenie i aktualizowania listy takich gatunków. Zabronione będzie wwożenie na terytorium UE okazów tych gatunków, a także uwalnianie ich do środowiska, chociaż od tego zakazu przewidziano wiele wyjątków. Ponadto państwa będą zobowiązane do ustanowienia urzędowego nadzoru, który będzie rejestrował i gromadził dane na temat gatunków inwazyjnych. Ma to pomóc w szybkim i odbywającym się na wczesnych etapie inwazji eliminowaniu tych gatunków.

Przyjecie rozporządzenia można uznać za realizację przez Unię Europejską zobowiązań międzynarodowych. Zgodnie z celem 9. z celów bioróżnorodności z Aichi (tzw. Aichi Biodiversity Targets) do 2020 r. gatunki inwazyjne oraz ich drogi przemieszania się mają zostać zidentyfikowane, a także mają zostać wskazane gatunki priorytetowe, które mają podlegać kontroli i eliminacji.


Brak komentarzy: