środa, 11 września 2013

Unijny podatek od transakcji finansowych sprzeczny z prawem

Służby prawne Rady w kategoryczny sposób stwierdziły, że wprowadzenie od 2014 r. podatku od transakcji finansowych (FTT) w 11 państwach EMU narusza suwerenność podatkową pozostałych. Według opinii prawnej, która wyciekła do dziennikarzy FT (Europe financial transaction tax hits legal wall) i agencji Reuters (EU lawyers say transaction tax plan is illegal), podstawowy zarzut prawników Rady dotyczy tzw. zasady rezydencji, zgodnie z którą kryterium wymiaru podatku będzie stanowiło państwo siedziby a nie miejsce dokonania transakcji, co miałoby stanowić naruszenie międzynarodowego prawa zwyczajowego w zakresie jurysdykcji podatkowej oraz norm traktatowych w przedmiocie kompetencji podatkowych państw spoza "11". Przyjęcie owej zasady pozwoliłoby na opodatkowanie transakcji realizowanych w tym samym centrum finansowym między instytucjami zarejstrowanymi w różnych państwach, co budzi sprzeciw przede wszystkim Wielkiej Brytanii.


Wreszcie za dyskryminującą uznano możliwość egzekwowania podatku od pozostałych 17 państw UE w porównaniu ze słabszymi instrumentami oddziaływania na państwa trzecie, co w rezultacie może prowadzić do zakłóceń w funkcjonowaniu rynków.

Komisja Europejska, będąca autorem i wielkim zwolennikiem koncepcji FTT, zdecydowanie odcięła się od opinii służb prawnych Rady, podkreślając że odnosi się ona jedynie do części inicjatywy, w której legalność (całości) Komisja nie wątpi (EU Observer).

W obecnym kształcie proponowany podatek przyniósłby wpływy w wysokości 35mld € rocznie. Niemcy, jedni z największych zwolenników projektu, zapowiadają dalszą walkę na rzecz ustanowienia FTT.

Zob. także: Bloomberg, EU Lawyers Clash Over Legality of 11-Nation Transaction-Tax Plan.

Brak komentarzy: