sobota, 5 października 2013

Odroczenie terminu stosowania Solvency II

Komisja Europejska przedstawiła projekt Dyrektywy odraczającej stosowanie Dyrektywy w sprawie podejmowania i prowadzenia działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Solvency II) do 1 stycznia 2016 roku. 

Powodem takiej zmiany jest tempo prac nad Dyrektywą Omnibus II. Kompromis między Radą a Parlamentem Europejskim w sprawie tej ostatniej, nowelizującej przepisy Solvency II w szczególności w odniesieniu do produktów ubezpieczeniowych objętych gwarancjami długoterminowymi (np. ubezpieczenia na życie), rzekomo jest "w zasięgu ręki", jednak promulgacja aktu nie będzie możliwa przed 1 stycznia 2014, tj. terminem stosowania przepisów Solvency II. Zresztą do stosowania samej Omnibus II niezbędnych będzie szereg środków implementacyjnych, których przyjęcie będzie niemożliwe do czasu ogłoszenia tekstu końcowego.

Zob. Oświadczenie Komisarza Michaela Barniera dot. powyższej inicjatywy Komisji.

Brak komentarzy: