czwartek, 17 października 2013

Pierwsza rozprawa przed ETPCz ws. więzień CIA

W dniach 2 i 3 grudnia odbędzie się pierwsza rozprawa w sprawie skarg Saudyjczyków Al Nashiriego i Abu Zubajdy. Obaj utrzymują, że byli przetrzymywani i torturowani w więzieniach CIA w Polsce. W posiedzeniu ma uczestniczyć specjalny sprawozdawca ONZ ds. praw człowieka i walki z terroryzmem Ben Emmerson (TVP Info).

Szeroko nt. sprawy Polskie Radio.

Zob. także informację HFPC dotyczącą przyjętej w tej sprawie Rezolucji Parlamentu Europejskiego.


Brak komentarzy: