czwartek, 13 marca 2014

Ukraina złożyła skargę międzypaństwową przeciwko Rosji do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

Ukraina złożyła dziś do ETPCz skargę międzypaństwową przeciwko Rosji (skarga nr 20958/14). Równocześnie złożony został na podstawie art. 39 Regulaminu Trybunału wniosek o zastosowanie środków tymczasowych nakazujących rządowi rosyjskiemu m.in. powstrzymanie się od działań, które mogą stanowić zagrożenie dla życia i zdrowia ludności cywilnej na terytorium Ukrainy. Wniosek ten został zaakceptowany przez Trybunał, ponieważ uznano, że w obecnych okolicznościach istnieje niebezpieczeństwo ciągłych poważnych naruszeń Konwencji. W celu zapobieżeniu takim naruszeniom, Przewodniczący Trzeciej Sekcji Trybunału, która zajmuje się sprawami przeciwko Rosji, zwrócił się do obu stron konfliktu o powstrzymanie się od działań, w szczególności o charakterze militarnym, które mogą stanowić naruszenie gwarantowanych Konwencją praw ludności cywilnej, szczególnie w zakresie art. 2 (prawo do życia) oraz art. 3 (zakaz tortur oraz nieludzkiego traktowania i karania). Strony mają informować Trybunał o podjętych w celu realizacji środka tymczasowego działaniach. 
Nie jest to pierwsza skarga przed Trybunałem dotycząca obecnej sytuacji na Ukrainie (na blogu pisaliśmy o tym tu oraz tu). Dotychczas złożone skargi skierowane zostały przez obywateli ukraińskich przeciwko władzom ukraińskim i dotyczą działań byłej już administracji.    
Błyskawiczne przyjęcie skargi i zastosowanie środków tymczasowych świadczy o dużej determinacji Trybunału do włączenia się w rozwiązanie konfliktu ukraińskiego na drodze prawnej. Jednakże kluczowe dla oceny skuteczności działań Trybunału będzie to, jak szybko Trybunał wyda w zawisłych sprawach orzeczenia. Kazus spraw gruzińskich przeciwko Rosji, które czekają na rozpatrzenie Trybunału już prawie 6 lat nie napawa optymizmem. Pozostaje życzyć sędziom Trybunału wytrwałości w podjętych działaniach. 

Brak komentarzy: