wtorek, 4 lutego 2014

Protesty na Ukrainie pod lupą ETPCz

Europejski Trybunał Praw Człowieka działa błyskawicznie. 28 stycznia wpłynęła do niego skarga Sirenko p. Ukrainie, w której skarżący podnosi, iż był torturowany i bezprawnie pozbawiony wolności w trakcie trwających na Ukrainie protestów. Skarga po 3 dniach od wpłynięcia, tj. 1 lutego zakomunikowana została rządowi Ukrainy do zajęcia stanowiska, a termin na przedstawienie obserwacji upływa 28 lutego. Rząd ukraiński musi odnieść się do zarzutów na gruncie art. 3 (zakaz tortur, nieludzkiego traktowania), art. 5 (zakaz pozbawiania wolności bez podstawy prawnej), art. 11 (wolność zgromadzeń) i art. 13 (prawo do skutecznego środka odwoławczego) Europejskiej Konwencji Praw Człowieka.
Trzeba przyznać, że tempo działania Trybunału budzi respekt. Oby tak dalej!

Brak komentarzy: