wtorek, 22 kwietnia 2014

Ukraina uznaje jurysdykcję Międzynarodowego Trybunału Karnego

Do MTK dotarła w końcu deklaracja Ukrainy (przyjęta przez ukraiński Parlament 25 lutego br) o uznaniu jurysdykcji Trybunału. Deklaracja złożona została w trybie art. 12 ust. 3 Statutu Rzymskiego, który pozwala na uznanie jurysdykcji MTK państwu nie będącemu stroną statutu. Państwo takie powinno po złożeniu deklaracji podjąć współpracę z MTK bez zwłoki i zastrzeżeń. Tekst deklaracji znajduje się tu.

Należy jednak zauważyć, że jurysdykcja MTK miałaby dotyczyć jedynie ewentualnych zbrodni popełnionych w okresie od 21 listopada 2013 do 22 lutego 2014 roku, a zatem nie dotyczy wydarzeń, które mają miejsce obecnie na wschodzie Ukrainy. Przy czym, jak pisaliśmy wcześniej (zobacz np. tu), wątpliwe by MTK uznał, że zbrodnie, które zostały wówczas popełnione, są zbrodniami objętymi jego jurysdykcją.

Brak komentarzy: