piątek, 20 czerwca 2014

Pierwszy szczyt C20

Dziś i jutro w Melbourne odbywa się pierwszy szczyt przedstawicieli społeczeństwa obywatelskiego, C20 (strona szczytu).Przedmiotem obrad szczytu są następujące kwestie:
  • inkluzywnego wzrostu gospodarczego i zatrudnienia (rosnących nierówności społecznych), 
  • infrastruktury (również instytucji opiekuńczych i służby zdrowia), 
  • klimatu i zrównoważonego rozwoju (przede wszystkim surowców energetycznych i odnawialnych źródeł energii, 
  • a wreszcie governance. 
Program szczytu został ustalony w ramach otwartych konsultacji prowadzonych od lutego do maju na platformie crowdsourcingowej - C20 Conversations.

Rekomendacje z Melbourne zostaną przekazane przywódcom uczestniczącym w listopadowym szczycie G20.

Brak komentarzy: