sobota, 27 czerwca 2015

Piłkarska państwowość Palestyny

12 czerwca FIFA wyznaczała byłego ministra z RPA, Tokyo Sexwale, na przewodniczącego komitetu ds. monitorowania organizacji rozgrywek piłkarskich w Palestynie w związku z rzekomymi przeszkodami tworzonymi w tym zakresie przez Izrael (FIFA, Tokyo Sexwale to lead FIFA Monitoring Committee for Israel and Palestine). Komitet powołano w maju b.r. z inicjatywy Izraela, po tym jak Palestyna wycofała wniosek o zawieszenie stowarzyszenia izraelskiego w prawach członka FIFA (Full text of Palestinian FA motion to FIFA Congress on suspension of the Israeli FA). Palestyna w szczególności kontestuje dopuszczenie do rozgrywek pięciu drużyn sąsiada grających na jej terytorium oraz ograniczenia swobody przemieszczania się palestyńskich graczy między Strefą Gazy a Zachodnim Brzegiem (RT, Palestine drops motion to suspend Israel from FIFA).

W tym kontekście prof. Andreas Zimmermann z Uniwersytetu Poczdamskiego opublikował na EJIL:Talk! interesujący post poświęcony podejściu do zagadnienia państwowości w praktyce FIFA (Palestine v. Israel: 1:0? Palestine, Israel and FIFA: What Are the Laws of the Game?część pierwsza i druga ).
W artykule na wstępie wspomniane zostają pierwsze regulacje z lat 20. i 30. ubiegłego wieku m.in. uzależniające członkostwo w FIFA stowarzyszeń piłkarskich z terytoriów kolonii lub dominium od zgody państwa macierzystego. Gros rozważań dotyczy jednak późniejszego braku konsekwencji normatywnej. Autor wskazuje wynikłe z czasem wątpliwości, czy członkiem FIFA mogły zostać także stowarzyszenia działające w ramach struktur sprawujących kontrolę nad określonym terytorium, czy jedynie organizacje działające na terytorium państw. W tym kontekście odnotowano szczególną sytuację dopuszczenia czterech brytyjskich stowarzyszeń piłkarskich (tj. angielskiego, (północno-)irlandzkiego, szkockiego i walijskiego), czy stowarzyszeń z Brytyjskich Wysp Dziewiczych, "chińskiego Tajpej", czy Hong-Kongu.

Kwestię zawieszenia w prawach członka omówiono na przykładach restrykcji zastosowanych wobec Niemiec (do 1950 r.), RPA i b. Jugosławii.

Wreszcie odnośnie samej Palestyny warto choćby odnotować, że jej reprezentant został przyjęty do FIFA już w 1998 roku, co wówczas powinno było oznaczać uznanie jej statusu "[of] a country recognised as an independent state by the international community". O dalszych wątpliwości warto przeczytać już bezpośrednio na EJIL:Talk!

Zob. także:

  • nasz post nt. sankcji UEFA wobec 3 klubów z Krymu.

Brak komentarzy: