czwartek, 3 września 2015

9 z 10 obiektów Światowego Dziedzictwa UNESCO w Iraku i Syrii grozi całkowita zagłada


Obrazy satelitarne przedstawione przez ONZ w ostatni poniedziałek (31 sierpnia 2015 r.) potwierdzają informacje o zniszczeniu przez bojowników ISIL jednego z najcenniejszych zabytków starożytnej Palmyry: świątyni Szamin-Baala z I w n.e. Wcześniej w ruinach tego miasta dokonali zbiorowych mordów. W sierpniu przeprowadzili tam też egzekucję jednego z najważniejszych archeologów syryjskich, Chalida al-Asada - wieloletniego dyrektora starożytności i muzeów Palmyry.
Palmyra, podobnie jak pozostałe 5 zabytków syryjskich wpisanych na Listę Światowego dziedzictwa kulturalnego i przyrodniczego UNESCO, została zamieszczona także na Liście dziedzictwa światowego w niebezpieczeństwie. Ze wszystkich miejsc dziedzictwa ludzkości w Iraku i Syrii jedynie cytadela w Irbilu, położona w irackim Kurdystanie, nie jest jeszcze zagrożona działaniami dżihadystów. Celem wpisu na Listę dziedzictwa światowego w niebezpieczeństwie jest poinformowanie społeczności międzynarodowej o zagrożeniach oraz umożliwienie wspólnych działań, w tym alokacji niezbędnych środków finansowych. W obecnej chwili działania ochronne na miejscu nie mogą być podjęte. Wspólne działania odnoszą się obecnie do powstrzymania handlu zabytkami zrabowanymi przez ISIL. W dniu 12 lutego 2015 r. Rada Bezpieczeństwa ONZ w rezolucji nr 2199, przyjętej jednogłośnie na podstawie rozdziału VII KNZ, nakazała wszystkim państwom członkowskim podjęcie kroków w celu uniemożliwienia grupom terrorystycznym w Iraku i Syrii pozyskiwania funduszy z darowizn, handlu ropą naftową, zabytkami oraz zakładnikami. Potępiając niszczenie oraz grabież dziedzictwa kulturowego w Iraku i Syrii, Rada wezwała do wprowadzenia, we współpracy z Interpolem, UNESCO oraz innymi organizacjami międzynarodowymi, odpowiednich kroków mających na celu przeciwdziałanie handlowi przedmiotami o wartości kulturowej, naukowej i religijnej wywiezionymi z Iraku po 6 sierpnia 1990 r. oraz z Syrii po 15 marca 2011 r.  Działania takie podejmowane są już m.in. przez Unię Europejską.

 Palmyra; źródło: https://www.washingtonpost.com
 Hatra; źródło: http://whc.unesco.org
Crac des Chevaliers; źródło: http://whc.unesco.org
 

Brak komentarzy: