poniedziałek, 9 listopada 2015

Sprawa Libii przed ONZ

W ostatnich dniach przed Radą Bezpieczeństwa NZ wystąpiła Prokurator Międzynarodowego Trybunału Karnego podejmując kwestię Libii, stosownie do upoważnień zawartych w rezolucji RB 1970 (2011). Wystąpienie zdominowały trzy kwestie: finansowanie działalności Urzędu Prokurator, sytuacja Kaddafiego i Al-Senussiego w Libii, oraz zbrodnicza działalność państwa islamskiego. 
Treść przemówienia Prokurator: tu.

Relacja z posiedzenia RB: tu.

Na początku wystąpienia Bensouda nawiązała do tragicznej sytuacji w Libii, jako państwa pogrążonego w chaosie, w którym cały czas popełniane są zbrodnie. W tym kontekście nawiązała ona do braku funduszy na prowadzenie działań badających te zbrodnie. Nawiązała też do wysiłków podejmowanych, choć bez rezultatu, aby fundusze pozyskać. W związku z tym zwróciła się do Rady o udzielenie wsparcia w myśl art. 115 b Statutu Rzymskiego.

Przypomnijmy, że MTK powinien otrzymać fundusze na swoje działania od ONZ, w związku z wydatkami spowodowanymi przekazaniem sprawy przez Radę Bezpieczeństwa. Jedną z takich sytuacji było wydanie rezolucji 1970 dotyczącej Libii, nie było jednak połączone z przekazaniem środków na prowadzenie tej sprawy.

Prokurator odniosła sie także do sytuacji Kaddafiego oraz Al-Senussiego w Libii i spraw ich dotyczących, które miały miejsce przed MTK. Sprawa Kaddafiego była uznana za dopuszczalną przed MTK, w związku z tym powinien być on przekazany do Trybunału. Tymczasem został skazany w Libii na karę śmierci in absentia. Jednak jak "uspokajają" władze Libii jego proces może się toczyć od nowa, właśnie ze względu na jego nieobecność. 

Co do Senussiego - jego sprawa została uznana przed MTK za niedopuszczalną - a w Libii skazano go na karę śmierci. 

Stanowi to nie lada problem, chyba nie taki skutek chciał osiągnąć Trybunał, kiedy uznawał sprawę za niedopuszczalną. W związku z tym Prokurator zastanawia się teraz czy można doprowadzić do kolejnej oceny dopuszczalności przez Trybunał - powołuje się na wcześniejsze orzeczenia Izby Odwoławczej MTK, że naruszenia zasad rzetelnego procesu mogą być brane pod uwagę przy ocenie dopuszczalności sprawy. 

W tym kontekście Urząd Prokurator jest szczególnie zaniepokojony filmami video, które dotarły do MTK, a które przedstawiają więzienie Al-Hadba, w którym stosuje się tortury. Libia poproszona o wyjaśnienie - zajęła się weryfikacją informacji. 

Po trzecie Prokurator przywołała kwestię zbrodni państwa islamskiego, ale tu jej wypowiedź zatoczyła koło - Bensouda podkreśliła brak środków  finansowych aby zająć się tą kwestią.

Dyskusja przeprowadzona w Radzie dotyczyła między innymi kwestii finansowych, przewodniczący Rady wskazał, że być może uda się w tej kwestii osiągnąć kompromis, zob. tu, s. 16.

Brak komentarzy: