środa, 6 kwietnia 2016

Wizyta Sekretarza Generalnego RE Thorbjoerna Jaglanda w Polsce (4-5.04.2016)

W dniach 4-5 kwietnia z oficjalną wizytą w Polsce przebywał Sekretarz Generalny Rady Europy Thorbjoern Jagland. Ostatnie miesiące obfitują zresztą w wizyty wysokich rangą przedstawicieli RE, a i tematy często są te same (np. nasz post dot. wizyty w Polsce Komisarza Praw Człowieka RE). 

Sekretarz spotkał się z Prezydentem, Premierem, Ministrem Spraw Zagranicznych, Ministrem Sprawiedliwości, Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Marszałkiem Sejmu. Poza spotkaniami z przedstawicielami administracji publicznej partnerami dialogu z Sekretarzem były także organizacje pozarządowe oraz Rzecznik Praw Obywatelskich. Wśród poruszonych w rozmowach ze wszystkimi problemów znalazła się oczywiście kwestia konfliktu wokół Trybunału Konstytucyjnego. W kontekście wypowiedzi Sekretarza związanych z tym problemem warto zwrócić uwagę na jego komentarz, iż obecnie w Polsce nie istnieje "system, który stałby na straży wykonywania prawa w Polsce". Sekretarz zwrócił uwagę, iż do tej pory to Trybunał Konstytucyjny był często pierwszym sitem, przez które przechodziły skargi związane z obowiązywaniem i stosowaniem w Polsce przepisów niezgodnych z międzynarodowymi standardami ochrony praw człowieka. Jagland zauważył też, że w razie trwania kryzysu konstytucyjnego prawdopodobne wydaje się zwiększenie liczby skarg do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, które będą wynikały właśnie z faktu braku tego pierwszego etapu kontroli. 

W tym kontekście należy zauważyć, że polska skarga konstytucyjna jest nadal traktowana przez ETPCz jako skuteczny środek odwoławczy w zakresie spraw, w których zarzucane naruszenie praw człowieka związane jest z zastosowaniem przez organ orzekający przepisu, którego zgodność z Konstytucją mogłaby zostać uprzednio poddana kontroli

W drugim dniu wizyty Sekretarz odwiedził Frampol na Lubelszczyźnie. Jego wizyta związana była z inauguracją projektu „Faro Narrative" - programu ochrony szeroko rozumianego dziedzictwa kulturowego, pojednania i podkreślenia bogactwa spuścizny żydowskiej kultury, zainaugurowanego w ramach implementacji Konwencji ramowej w sprawie znaczenia dziedzictwa kulturowego dla społeczeństwa, tzw. Konwencji z Faro. W programie wizyty przewidziane było także spotkanie z uczniami miejscowej szkoły oraz ceremonia przy cmentarzu żydowskim we Frampolu, zrewitalizowanym przy udziale lokalnej społeczności. 


Brak komentarzy: