poniedziałek, 15 lutego 2016

Zakończenie wizyty Nilsa Muiznieksa Komisarza Praw Człowieka RE w Polsce (8-12.02.2016)

W ubiegłym tygodniu odbył w Polsce czterodniową wizytę Komisarz Praw Człowieka RE (o planowanej wizycie pisaliśmy na blogu tu). Choć wizyta miała charakter okresowy, ostatnia miała miejsce w Polsce w 2006 r., w jej krótkim podsumowaniu przedstawionym na stronie internetowej RE przeważają uwagi dotyczące bieżących wydarzeń. 

Dokonując ogólnej oceny skuteczności funkcjonujących w Polsce ram prawnych ochrony praw człowieka, funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości oraz równości płciowej i praw kobiet – które to tematy były głównymi tematami wizyty – Komisarz zauważył, iż ustawodawstwo zgodne z prawami człowieka wymaga czasu i dogłębnych konsultacji. Tym samym Komisarz zwrócił uwagę władz, iż gwałtowne zmiany dokonywane w przepisach mające wpływ na poszanowanie praw człowieka np. w zakresie wolności mediów, czy prawa do prywatności, muszą być przeprowadzane z uwzględnianiem głosu opinii publicznej. 

W komunikacie po wizycie Komisarz podkreślił bardzo trudną sytuację faktycznego paraliżu, w jakiej znalazł się Trybunał Konstytucyjny. Komisarz zaznaczył, że władze muszą znaleźć wyjście z zaistniałej sytuacji poprzez pełne wykonanie wyroków TK oraz opinii, która wkrótce zostanie przyjęta przez Komisję Wenecką. Komisarz podkreślił też konieczność wzmocnienia pozostałych mechanizmów ochrony praw człowieka w Polsce, zwracając przy tym uwagę na obniżenie budżetu Biura RPO oraz projekty dotyczące uchylania immunitetu RPO oraz RPDz, które w opinii Komisarza mogą zagrażać niezależności tych instytucji, jeżeli nie będą w nich przewidziane odpowiednie zabezpieczenia prawne. W tym względzie Komisarz wezwał władze polskie do wzięcia pod uwagę rekomendacji ODHIR. 

Komisarz wyraził także swoje zaniepokojenie kierunkiem zmian w zakresie funkcjonowania mediów publicznych oraz funkcjonowania służb specjalnych. 

Za pozytywny aspekt w zakresie poszanowania praw kobiet Komisarz uznał natomiast ratyfikację przez Polskę w kwietniu 2015 r. Konwencji o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej. Zarazem zwrócił się do władz o pełne wdrożenie i stosowanie przepisów tej Konwencji celem zapewnienia kobietom równego dostępu do wymiaru sprawiedliwości.

Brak komentarzy: