poniedziałek, 1 lutego 2016

Wizyta w Polsce przedstawicieli Komisji Weneckiej (8-9.02.2016) oraz Komisarza Praw Człowieka RE

W związku z wystąpieniem MSZ do Komisji Weneckiej o wydanie opinii w zakresie zgodności z europejskimi standardami konstytucyjnymi zmian wprowadzonych przez polski Parlament do ustawy o TK (nowela z 22.12.2015) (na blogu o wniosku pisaliśmy tu) Komisja złoży w dniach 8-9 lutego wizytę w Polsce. Delegacja spotka się z przedstawicielami Kancelarii Prezydenta RP, Ministerstwa Sprawiedliwości, Parlamentu, Trybunału Konstytucyjnego, Sądu Najwyższego, Krajowej Rady Sądownictwa oraz RPO. Na czele delegacji stanie Przewodniczący Komisji, Ianni Buquicchio, któremu towarzyszyć będą sprawozdawcy:  Christoph Grabenwarter z Austrii, Michael Frendo z Malty, Jean-Claude Scholsem z Belgii oraz  Kaarlo Tuori z Finlandii. Przyjęcie opinii planowane jest na kolejne posiedzenie Komisji, które będzie miało miejsce w dniach 12-13 marca br. (informacja o wizycie dostępna jest tu).

W tym samym tygodniu do Polski przyjedzie Komisarz Praw Człowieka RE (wizyta 8-12.02.2016). Choć szczegóły tej wizyty nie są znane (na stronie internetowej Komisarza jest jedynie krótka wzmianka o planowanej wizycie), można zakładać, że przynajmniej częściowo będzie ona wizytą okresową, które co kilka lat Komisarz składa państwom. Ostatnią wizytę okresową Komisarz odbył w Polsce 10 lat temu (w 2006 r.), a jej wynikiem było sformułowanie w stosunku do władz szeregu zaleceń.

Brak komentarzy: