środa, 25 kwietnia 2018

Komitet Prawny IMO o przypadkach porzucenia załóg przez armatorów


Podczas 105 sesji Komitetu Prawnego IMO, która odbywa się w dniach 23-25 kwietnia w Londynie, zajęto się przypadkami porzucenia załóg przez armatorów. IMO wspólnie z Międzynarodową Organizacją Pracy odnotowały jak 55 takich przypadków w 2017 roku, co stanowi kilkukrotny wzrost w stosunku do analogicznych danych z lat poprzednich. Sytuację załóg pozostawianych niejednokrotnie bez podstawowych środków do życia, możliwości powrotu do domu a także sytuację ich rodzin poprawić powinno wejście w życie 18 stycznia 2018 roku zmian do Konwencji o Pracy na Morzu wprowadzających obowiązek posiadania polis na wypadek porzucenia załogi przez armatora, śmierci, czy długotrwałej niepełnosprawności członka załogi. Zmiany w Konwencji były efektem współpracy IMO LEG z ILO. W ramach agendy IMO LEG zajmie się także sprawiedliwym traktowaniem marynarzy w przypadku wystąpienia incydentu na morzu a także problemami związanymi z implementacją protokołu z 2010r do Międzynarodowej konwencji o odpowiedzialności i odszkodowaniu za szkodę związaną z przewozem morskim substancji niebezpiecznych i szkodliwych. 23 kwietnia 2018 protokół został ratyfikowany przez Kanadę i Turcję, co odpowiada bez mała 72% tonażu niezbędnego do wejścia w życie protokołu.

Brak komentarzy: