piątek, 10 kwietnia 2020

Guestpost: Współpraca międzynarodowa odpowiedzią na wyzwanie COVID-19

Gospodarka. Rządy państw i instytucje międzynarodowe są w przededniu podjęcia decyzji o wyborze instrumentów wyjścia gospodarek z kryzysu gospodarczego (jego przyczyną są sposoby ograniczania rozprzestrzenia się pandemii COVID-19 oraz przerwy w produkcji). Możliwe są dwie skrajne strategie reagowania: każdy myśli o sobie i działa oddzielnie albo przyjęta zostanie strategia kooperacyjna (jest to więc alternatywa: odgrodzić się od innych albo działać wspólnie).


Wydaje się, że decyzja zostanie podjęta na forach współpracy plurilateralnej. Prace m.in. w G7 przemawiają za prognozą, że działania te będą miały charakter „wspólnej polityki”. 16 marca szefowie państw i rządów G7 przyjęli Oświadczenie Coronavirus COVID-19: G7Leader’s Statement. W dokumencie stwierdzili, że pandemia jest tragedią humanitarną i kryzysem zdrowotnym o wymiarze globalnym, który niesie istotne zagrożenie dla gospodarki światowej. Zadecydowali, że reakcją (na wyzwania humanitarne i gospodarcze) będzie ściślejsza współpraca i lepsza koordynacja działań. Wspólne reagowanie ma być oparte na poszanowaniu wartości demokratycznych i respektowania reguł gospodarki rynkowej. Efektem ma być stabilność gospodarcza. Szefowie państw i rządów zadecydowali o wsparciu Coalition for Epidemic Preparedness andInnovations.

W wykonaniu decyzji, 25 marca ministrowe spraw zagranicznych G7 (pod przewodnictwem USA) odbyli posiedzenie, którego celem było przygotowanie wspólnej odpowiedzi na pandemię. Ustalono m.in., że działania będą prowadzone w patchworku współpracy wieloinstytucjonalnej (m.in. z Systemem NZ, szczególnie WHO).

Widoczna jest duża aktywność Francji, nastawionej na współpracę i dostrzegającej problemy ludzi we wszystkich państwach i regionach (Statement by Jean-Yves le Drian, Minister for Europeand Foreign Affaires ).

UE zadecydowała o wspólnych zakupach sprzętu ochronnego i wyposażenia medycznego, udostępniła 187 mln euro na badania, zaś EBC zapewnił gwarancje finansowe w wysokości 750 mld euro.

Trwają także prace na forum G20.

Prawa człowieka, demokracja, rządy prawa. W UE pogłębiają się różnice pomiędzy członkami w odniesieniu do praw człowieka, demokracji i rządów prawa. Jest to szczególnie widoczne w sytuacji różnic metod i środków reagowania  na Covid-19. Różnice wyraża JointStatement on the principles of the rule of law in times of Covid-19. Rządy uznały, że środki nadzwyczajne (podejmowane w odpowiedzi na Covid-19) nie mogą naruszać praw i wolności człowieka, zasad demokracji i rządów prawa. Podejmowane środki nadzwyczajne powinny być „proporcjonalne, ograniczone w czasie oraz podlegać regularnej kontroli” (patrz analogiczne stanowiska: OBWE; Rady Europy). Środki nadzwyczajne nie mogą naruszać zobowiązań wynikających z prawa międzynarodowego. 

Autorami dokumentu są: Belgia, Bułgaria, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Niemcy, Portugalia, Szwecja, Rumunia, Węgry i Włochy. Wśród współautorów nie ma Polski, obecność Węgier w innych ­– niż katastrofa humanitarna – okolicznościach uznałbym za dowód poczucia humoru. Komisja Europejska podjęła decyzję o monitorowaniu krajowych środków nadzwyczajnych przez pryzmat wspólnych wartości „It is of utmost importance that emergency measures are not at the expense of our fundamental principles and values as set out in the Treaties. Democracy cannot work without free and independent media. Respect for freedom of expression and legal certainty are essential in these uncertain times. Now, it is more important than ever that journalists are able to do their job freely and precisely, so as” (Statement by President von derLeyen).

Autor: Jerzy Menkes

Brak komentarzy: