środa, 5 czerwca 2013

ATT - Stany Zjednoczone (a także Polska) ociągają się z podpisaniem traktatu

Od poniedziałku 3 czerwca 2013 r. państwa mogą składać podpisy pod Traktatem w sprawie handlu bronią, którego tekst został przyjęty przez Zgromadzenie Ogólne w kwietniu 2013 r. Pod traktatem jeszcze nie złożyły podpisu Stany Zjednoczone, które tłumaczą się koniecznością weryfikacji francuskiej wersji tekstu. Zgodnie z oficjalnymi danymi, Polska również jeszcze nie złożyła podpisu. 
Aby traktat wiązał państwo, konieczna jest jego ratyfikacja, ale warto pamiętać, że zgodnie z art. 18 Konwencji wiedeńskiej o prawie traktatów już państwo składające podpis zobowiązuje się do nieudaremniania przedmiotu i celu traktatu.

Brak komentarzy: