piątek, 21 czerwca 2013

Europejskie organy ochrony danych osobowych wszczynają postępowania przeciwko Google

W związku ze zignorowaniem przez Google rekomendacji sformułowanych przez Zespół roboczy ds. ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych (Article 29 Working Party) dotyczących dostosowania polityki prywatności spółki do wymogów prawa unijnego, postępowania w sprawie wszczęło kilka europejskich organów ochrony danych osobowych (z Francji, Hiszpanii, Holandii, Niemiec, Wielkiej Brytanii i Włoch).

Wczoraj francuska Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) wyznaczyła Google trzymiesięczny termin na ustosunkowanie się do szeregu kwestii związanych z dostępem użytkowników do własnych danych osobowych (tekst decyzji w wersji francuskiej i angielskiej). W przypadku niezastosowania się spółki do decyzji, Komisja Specjalna CNIL rozpocznie postępowanie o naruszenie francuskiej ustawy o ochronie danych osobowych, w którym możliwe jest nałożenie kar na spółkę.

Szerzej nt. sprawy - i stanu postępowania w innych państwa UE - Conflict of Law.net.

Decyzja CNIL zbiega się w czasie z publikacją Raportu NZ, w którym Specjalny Sprawozdawca  Frank La Rue alarmuje przed niepokojącą tendencją państw do nadużywania środków kontroli komunkacji, w stopniu godzącym w prawo do prywatności i prawo do wyrażania poglądów (Report of the Special Rapporteur on the promotion and protection of the right to freedom of opinion and expression) oraz wydaniem przez Stany Zjednoczone nakazu aresztowania Edwards Snowdena, oskarżonego w zw. z ujawnieniem informacji dotyczących programu Prism o szpiegostwo (The Washington Post).

Brak komentarzy: