sobota, 15 czerwca 2013

Niepokoje w Egipcie zagrażają funkcjonowaniu Kanału Sueskiego.

Borykający się z problemami ekonomicznymi prezydent Egiptu oraz rządzące tam Bractwo Muzułmańskie przedstawili projekt ustawy umożliwiający większe zaangażowanie Państwa na terenach bezpośrednio przyległych do Kanału Sueskiego. Projekt ten przewiduje inwestycje w rozwój gospodarczy terenów przyległych do Kanału. Jednym z instrumentów ma być możliwość wywłaszczania nieruchomości położonych nad Kanałem na potrzeby projektowanych inwestycji. Miejscowa ludność popierana przez część emerytowanych generałów protestuje przeciwko planowanym zmianom. Protestujący zastrzegają sobie prawo do podjęcia akcji w ramach samego Kanału, których efektem mogą być utrudnienia w korzystaniu z tej drogi wodnej. Więcej informacji na stronach agencji Reuters

Brak komentarzy: