niedziela, 9 czerwca 2013

Raport z działań G8 na rzecz rozwoju

W myśl Deklaracji Responsible Leadership for a Sustainable Future ze szczytu G8 w Aquili w 2009 roku przywódcy państw zobowiązali się do „przyjęcia pełnej odpowiedzialności” za podjęte wówczas decyzje, w tym celu zapowiadając powołanie mechanizmu monitorowania działań podejmowanych na rzecz zrównoważonego rozwoju, a przede wszystkim walki z ubóstwem (par. 3).

Odpowiednio tegoroczny Lough Erne Report jest kolejnym (po szczytach w Muskoka, Deauville i Camp David) raportem, w którym oceniono stan realizacji 61 zobowiązań przyjętych przez przywódców G8 w ciągu ostatnich 11 lat. Ubiegłoroczną skalę kolorów (czerwony-żółty-zielony) rozszerzono o dwa dodatkowe stopnie (zielono-żółty i żółto zielony).

Odpowiednio następująco oceniono poczynione postępy:

- pomoc, efektywność pomocy i odciążanie dłużników: satysfakcjonujące,
- rozwój gospodarczy i bezpieczeństwo żywnościowe: dobre,
- zdrowie, woda i warunki sanitarne: dobre,
- edukacja: satysfakcjonujące.
- governance, pokój i bezpieczeństwo: dobre,
- środowisko i energia: satysfakcjonujące.

Zob. także:
- streszczenie raportu,
- nadesłane komentarze.

Brak komentarzy: