niedziela, 16 czerwca 2013

Zamknięcie 23. sesji plenarnej Rady Praw Człowieka

W piątek (14 czerwca) Rada Praw Człowieka zakończyła 23. sesję plenarną (o otwarciu sesji pisaliśmy na blogu tutaj). Rada przyjęła szereg rezolucji, w których m.in. rozszerzyła mandat Grupy Roboczej do spraw dyskryminacji kobiet w prawie i praktyce, mandat Specjalnego Sprawozdawcy do spraw praw człowieka wewnętrznych uchodźców, a także – co ważne z punktu widzenia interesów europejskich mandat Specjalnego Sprawozdawcy na temat sytuacji praw człowieka na Białorusi (26 - za 3 – przeciw: Indie, Kazachstan i Wenezuela, 18 – wstrzymujących się). Rada zwróciła się także do Komitetu Doradczego o przedstawienie raportu na temat negatywnego wpływu korupcji na możliwości korzystania z praw człowieka oraz poprosiła Biuro Wysokiej Komisarz Praw Człowieka o przedstawienie wstępnego raportu na temat zagrożeń i dyskryminacji osób dotkniętych albinizmem.
Jeszcze w maju Rada przeprowadziła debatę dotyczącą pogarszającej się sytuacji praw człowieka w Syrii oraz przyjęła rezolucję, w której zdecydowanie potępiła systemowe naruszenia praw człowieka dokonywane przez władze oraz związane z nimi organizacje militarne. Rada zwróciła się do funkcjonującej już Komisji śledczej o natychmiastowe przeprowadzenie całościowego badania wydarzeń, które miały miejsce w szczególności w trakcie ofensywy wokół miasta Al Quasyr.

Brak komentarzy: