niedziela, 22 września 2013

Polska na francuskiej 'czarnej liście' wykluczającej małżeństwa homoseksualne

Zgodnie z ogłoszoną w maju francuską ustawą nadającą parom homoseksualnym prawo do zawierania małżeństw i adopcji dzieci (zobacz nasz post) od ogólnej zasady oceny ważności aktu małżeństwa wedle prawa ojczystego każdego z małżonków ustanowiono istotny wyjątek. Aby możliwość zawierania małżeństw homoseksualnych z obcokrajowcami nie została ograniczona do 14 jurysdykcji w których zostały one dopuszczone (tak: Conflict of Laws.net), małżeństwa takie będą uznawane za ważne, o ile zgodne są z prawem ojczystym lub prawem państwa rezydencji przynajmniej jednego małżonka.

Zgodnie z Wytycznymi dla merów wydanymi przez Ministerstwo Sprawiedliwości powyższy wyjątek nie stosuje się jednak do obywateli narodowości tych państw, z którymi Francja zawarła szczegółowe porozumienie bilateralne w tym zakresie. 

Wśród 11 państw, których obywatele nie mogą zawierać małżeństw homoseksualnych z obywatelami Francji na nowych zasadach znajduje się Polska razem z Algierią, Tunezją i Marokiem, 5 państwami byłej Jugosławii, Laosem i Kambodżą.

Brak komentarzy: