poniedziałek, 16 września 2013

Wenezuela wypowiada Amerykańską Konwencję Praw Człowieka


10 września br. Wenezuela na skutek złożonego rok wcześniej zawiadomienia o wypowiedzeniu, przestała być stroną Amerykańskiej Konwencji Praw Człowieka. Powszechnie uważa się, że wypowiedzenie Konwencji było rezultatem trwającego już od dłuższego czasu konfliktu pomiędzy Inter-Amerykańskim Trybunałem Praw Człowieka a Wenezuelą. Bezpośrednią przyczyną wycofania się z systemu Konwencji był wyrok Trybunału stwierdzający naruszenie przez Wenezuelę Konwencji i nakazujący zapłatę zadośćuczynienia na rzecz Raula Diaz Pena, wenezuelskiego obywatela, który zarzucał władzom wenezuelskim, iż był torturowany podczas pobytu w więzieniu, do którego trafił jako uczestnik antyrządowych protestów z 2002 r. (wyrok z 26 lipca 2012 r.)
Warto wspomnieć jednak, że zgodnie z art. 78 ust. 2 Konwencji wypowiedzenie nie zwolni Wenezueli z obowiązków zawartych w Konwencji w stosunku do jakiegokolwiek czynu, który stanowiłby naruszenie tych obowiązków, a byłby dokonany przez nią przed datą skutecznego wypowiedzenia, tj. przed 10 września 2013 r.
Ważne też, że mimo wypowiedzenia Konwencji Wenezuela jako członkek Organizacji Państw Amerykańskich pozostaje w jurysdykcji Inter-Amerykańskiej Komisji Praw Człowieka (komentarz Komisji). Wenezuela nadal związana będzie obowiązkami wynikającymi z Karty OPA oraz Amerykańskiej Deklaracji Praw i Obowiązków Człowieka. Tak długo więc, jak Wenezuela pozostanie członkiem OPA, Komisja będzie uprawniona do przyjmowania petycji i podejmowania środków tymczasowych.   
Decyzja władz Wenezueli spotkała się z krytyką organizacji pozarządowych zajmujących się ochroną praw człowieka oraz samej ONZ.

Brak komentarzy: