czwartek, 31 października 2013

Spór Japonii z Ukrainą o środki ochronne na samochody

Japonia zwróciła się dzisiaj z oficjalnym wnioskiem do WTO o przeprowadzenie konsultacji z Ukrainą w sprawie środków ochronnych stosowanych przez ten kraj wobec importu samochodów. Japonia zarzuca Ukrainie niedopełnienie wymogów formalnych związanych z wprowadzeniem środków ochronnych (m.in. brak poinformowania Komitetu WTO d/s Środków Ochronnych oraz upublicznienia raportu uzasadniającego ich wprowadzenie). Dodatkowo zdaniem Japonii środki stosowane przez Ukrainę wykraczają poza zakres konieczny dla ochrony krajowego przemysłu motoryzacyjnego. 

Sam wniosek będzie dostępny w bazie danych WTO w ciągu kilku dni (pod numerem WT/DS468/1).

***

Środki ochronne to instrument umożliwiający tymczasowe wprowadzenie ograniczeń w imporcie określonych produktów w sytuacji, gdy następuje gwałtowny wzrost ich importu w stopniu poważnie zagrażającym producentom krajowym. Prawo WTO dopuszcza wówczas stosowanie dodatkowych ceł lub kontyngentów. 

Konsultacje są obowiązkowym etapem procedury rozstrzygania sporów w WTO. W przypadku ich niepowodzenia strona wnioskując o przeprowadzenie konsultacji może zwrócić się o rozstrzygnięcie sprawy przez panel WTO.

Brak komentarzy: