poniedziałek, 7 października 2013

Nowa konwencja środowiskowa otwarta do podpisu

Podczas rozpoczynającej się dziś w Kumamoto w Japonii konferencji dyplomatycznej zostanie otwarta do podpisu nowa konwencja międzynarodowa - Konwencja z Minamata w sprawie rtęci. Tekst konwencji został wynegocjowany podczas konferencji organizowanej przez UNEP w Genewie w styczniu 2013 r. Przez dwa dni w Minamota będą trwały imprezy towarzyszące, w tym z udziałem organizacji pozarządowych. Właściwa konferencja z udziałem akredytowanych przedstawicieli państw rozpocznie się w środę 9 października. Od tego dnia przez rok będzie można podpisać konwencję, która wejdzie w życie po jej ratyfikowaniu przez 50 stron.

Konwencja zwiera przepisy dotyczące ograniczeń i kontroli handlu towarami zawierającymi rtęć. Nakazuje także identyfikację i kontrolowanie działalności fabryk używających rtęci i komponentów zawierających rtęć w procesie produkcyjnym. Państwa - strony mają także zabronić otwierania takich fabryk. Państwa mają także zmniejszać poziom emisji rtęci poprzez kontrolowanie ich "u źródła". Strony konwencji będą również zobowiązane do składowania odpadów zawierających rtęć w sposób nieszkodliwy dla środowiska.

Miejsce podpisania Konwencji nie zostało wybrane przypadkowo. W latach pięćdziesiątych XX w. do zatoki Minamata były emitowane ścieki zawierające rtęć. Mimo niskiego stężenia jonów rtęci z wodzie, dzięki temu, że rtęć akumuluje się w organizmach, w okolicy zaczęto odnotowywać liczne przypadki schorzeń układu nerwowego (nazwane przez to chorobą Minamata). Określa się to często jako przypadek największego zatrucia rtęcią w historii

Brak komentarzy: