środa, 2 października 2013

Wkrótce strefa wolnego handlu pomiędzy UE a Singapurem

Pod koniec września przyjęto tekst umowy w sprawie utworzenia strefy wolnego handlu pomiędzy Unią Europejską (UE) a Singapurem. Tym samym formalnie zamknięto negocjacje pomiędzy oboma podmiotami (o wcześniejszych etapach negocjacji informowaliśmy tu). Umowa, by weszła w życie, musi zostać jeszcze zatwierdzona w ramach odpowiednich procedur wewnętrznych. W przypadku UE będzie to wymagało uzyskania zgody Rady Unii Europejskiej oraz Parlamentu Europejskiego.

Umowa z Singapurem jest pierwszym tego typu porozumieniem zawartym przez UE z państwem należącym do ASEAN. Jest to również bardzo zaawansowane porozumienie handlowe – jego celem jest nie tylko likwidacja taryf celnych w handlu pomiędzy oboma podmiotami, ale również redukcja różnorakich barier technicznych oraz wprowadzenie minimalnych standardów ochrony (np. w zakresie praw własności intelektualnej). Rozmowy z samym ASEAN, a także z jego poszczególnymi członkami (np. Malezją i Wietnamem) są jeszcze na początkowym etapie. Dyplomaci są jednak zdania, że zawarcie umowy z Singapurem przyspieszy te negocjacje.

Tekst porozumienia jest dostępny tu, zaś opracowanie dotyczące oceny skutków ekonomicznych nowej strefy wolego handlu tu.

Brak komentarzy: