piątek, 12 kwietnia 2013

FTA UE-Singapur tajny do wejścia w życie?

Organizacja pozarządowa Foundation for a Free Information Infrastructure (FFII) poinformowała, że nie uzyskała dostępu do tekstu Umowy o wolnym handlu między Unią Europejską a Singapurem (FTA). Negocjacje umowy zakończyły się w grudniu ubiegłego roku.
Departament Handlu Komisji Europejskiej odmówił FFII dostępu do tekstu traktatu tłumacząc, że tekst zostanie opublikowany i będzie dostępny dopiero po jego zaaprobowaniu przez Parlament Europejski (PE). FFII twierdzi, że oznacza to, iż Parlament będzie obradował nad tekstem FTA na zamkniętym posiedzeniu, a obywatele UE nie będą mieli okazji przedstawić uwag do traktatu swoim przedstawicielom w PE.

Brak komentarzy: