czwartek, 3 października 2013

Wyłożenie do podpisu Protokołu nr 16 do Europejskiej Konwencji Praw Człowieka

Od wczoraj państwa mogą składać podpisy pod nowym protokołem dodatkowym do Europejskiej Konwencji Praw Człowieka. Protokół nr 16, który stwarza możliwość najwyższym sądom i trybunałom krajowym zwracania się do Trybunału strasburskiego z pytaniami dotyczącymi wykładni Konwencji, podpisało wczoraj 8 państw: Armenia, Finlandia, Francja, San Marino, Słowacja, Słowenia i Włochy. Szerzej na temat tego protokołu pisaliśmy na blogu tutaj. Protokół wejdzie w życie po ratyfikacji przez 10 państw.

Brak komentarzy: