piątek, 8 listopada 2013

Bankowość równoległa: regulacje transakcji finansowania papierów wartościowych

5 listopada Rada Stabilności Finansowej (FSB) poczyniła kolejny krok na drodze ku ograniczeniu zagrożeń systemowych pochodnych funkcjonowaniu bankowości równoległej inicjując  drugie badanie ilościowe (QIS2) nad projektem ograniczenia wartości (haircut) przy transakcjach finansowania papierami wartościowymi (Securities Financing Transactions).


Na konieczność koordynacji podejścia regulacyjnego do fenomenu bankowości równoległej, której powiązania z regulowanym systemem finansowym mogą w razie kryzysu naruszyć równowagę całego sektora finansowego, formalnie zwrócono uwagę podczas szczytu G20 w Cannes w 2011 roku. FSB, której powierzono prace nad rozszerzeniem zakresu regulacji na "na wszystkie instytucje, instrumenty i rynki finansowe mające znaczenie systemowe" już w 2009 roku (szczyt G20 w Londynie), w sierpniu b.r. przedstawiło Raport Policy Framework for Addressing Shadow Banking Risks in Securities Lending and Repos. W ramach 5 obszarów priorytetowych wskazano potrzebą działań na rzecz "ograniczenia zagrożeń na stabilności finansowej i procyklicznej natury bodźców związanych z sekurytyzacją transakcji finansowych takich jak operacje repo i pożyczki papierów wartościowych" (zob. Przegląd rekomendowanych polityk). Na podstawie m.in. tych prac na wrześniowym szczycie G20 w Petersburgu przywódcy przyjęli Mapę drogową wzmocnienia nadzoru i regulacji w obszarze shadow banking (zob. nasz post dotyczący szczytu). 

Część z rekomendowanych wówczas działań może jednak zostać wdrożona dopiero po pełnej ocenie wpływu takich instrumentów na stabilność całego systemu finansowego. Prowadzone w związku z tym QIS obejmują między innymi ramy regulacyjne ograniczenia wartości transakcji finansowania papierów wartościowych rozliczanych poza systemami partnerów centralnych, w tym kwestię ustalenia wymogów w zakresie metodologii określenia wartości haircutu.

W ramach QIS1 w kwietniu b.r. FSB zwróciło się z pytaniami do 17 dużych instytucji finansowych z 12 jurysdykcji; w drugiej fazie rozszerzono zakres podmiotowy badania. Instytucje zainteresowane wyrażeniem swoich opinii nt. proponowanych reform muszę zgłosić się do udziału w badaniu do 15 listopada i przesłać komentarz do 23 grudnia.

Informacja nt. QIS2 wraz z linkami do stosowanych dokumentów tutaj.

Zob. także nasz post dotyczący działań podejmowanych w tym obszarze przez UE.

2 komentarze:

Anonimowy pisze...

W odniesieniu do powyższej notatki zauważyć można istniejący problem wierności/dokładności tłumaczeń anglojęzycznych sformułowań na język polski, zwłaszcza jeśli chodzi o słownictwo finansowe. Przykładem jest użycie sformułowania „transakcje finansowania papierów wartościowych” w odniesieniu do Securities financing transactions (SFTs) (np. oficjalne tłumaczenia http://www.esrb.europa.eu/pub/pdf/ar/2012/esrbar2012en.pdf?704ff688366198fc32561567a27c35fa vs http://www.esrb.europa.eu/pub/pdf/ar/2012/esrbar2012pl.pdf?704ff688366198fc32561567a27c35fa).

Moim zdaniem tłumaczenie powinno brzmieć „finansowania papierAMI wartościowyMI” (tak jak użyte powyżej), gdyż faktycznie transakcje te dotyczą operacji dokonywanych na papierach wartościowych, ale których celem jest uzyskanie środków pieniężnych z operacji tymi papierami, w szczególności pod zastaw papierów (repo, BSB, itp.), a nie stricte finansowanie zakupu papierów wartościowych.

MJM pisze...

Dziękuję za komentarz! Muszę przyznać, że miałem wątpliwości, które tłumaczenie wybrać.