czwartek, 5 września 2013

Unijne plany regulacji shadow banking i funduszy rynku pieniężnego

Unijny Komisarz ds. jednolitego rynku i usług przedstawił wczoraj (Press Release IP/13/812):

- Komunikat, stanowiący podsumowanie prac i konsultacji przeprowadzonych od zeszłorocznej publikacji Zielonej Księgi (Press Release IP/12/253), a zarazem wyznaczający mapę drogową możliwych kierunków regulacji sektora bankowości równoległej. Zob. także: FAQ nt. shadow banking.
Zielona Księga została przyjęta w ramach współpracy UE z FSB, której rekomendacje w tym zakresie powinny zostać przyjęte na trwającym właśnie petersburskim szczycie G20 (nt. przygotowań do szczytu zob. tutaj).

- założenia regulacji w obszarze funduszy rynku pieniężnego (zob. FAQ dot. regulacji MMF) obejmujące ustanowienie wymogów płynnościowych i kapitałowych (m.in. 3% bufor kapitałowy i wymogi posiadania instrumentów o określonych terminach zapadalności), czy podniesienie transparentności ich funkcjonowania. Projekt regulacji, bardziej restrykcyjny niż podejście regulacyjne przyjęte w USA (FT), jako zbyt łagodny skrytykowały Niemcy, Francja i ESRB (EU Observer) domagające się zakazania takiej działalności.

W trakcie konferencji prasowej Komisarz Barnier podkreślił, że "żaden rynek finansowy, produkt ani aktor na tych rynkach nie powinny wymykać się z zakresu regulacji". Zarazem zaakcentował doniosłość demokratycznej legitymizacji regulacji, co oznacza upływ 2-3 lat od momentu przedstawienia propozycji regulacyjnej do momentu głosowania nad ukończonym projektem, co mogłoby jednak stanowić źródło dodatkowych komplikacji w związku z upływającą wcześniej kadencją Parlamentu Europejskiego.

Komentarz: Jim Hamilton.

Zob. także przegląd prowadzonych prac przygotwany przez Clifford Chance.

Brak komentarzy: