sobota, 7 września 2013

Koniec szczytu przwódców państw G20

Mija 5. lat funkcjonowania forum przywódców państw G20 (zob. 5th Anniversary Vision Statement). Mimo że powszechną uwagę podczas jubileuszowego szczytu przykuł przedłużający się impas polityczny w sprawie konfliktu w Syrii (zob. nasz post tutaj) - temat nie podjęty w oficjalnej Deklaracji, a jedynie w odrębnym wspólnym oświadczeniu 11 przywódców potępiających użycie broni chemicznej i nawołujących społeczność międzynarodową do podjęcia zdecydowanych kroków - to jednak w podstawowym zakresie współpracy gospodarczej, z myślą o której forum powołano, opinie po szczycie są raczej pozytywne. Przynajmniej jeżeli chodzi o wspólną ocene zagrożeń perspektyw zakończenia z kryzysu (Le Monde, G20: les Etats tentent de faire le bilan de l'austérité. Il Sole 24 Ore, G20, Letta: «Prima eravamo malandrini, ora niente bacchettate»).

Sprawozdania z realizacji dotychczasowych celów przyjętych przez G20 wskazaliśmy tutaj; dodatkowo do uczestników szczytu zwrócił się Przewodniczący FSB zdając relację z postępów reformy sektora finansowego (zob. notatkę prasową wraz z odnośnikami do dalszych dokumentów).

W trakcie szczytu:
  • przywódcy zapowiedzieli "pełną komunikację i kalibrację działań" banków centralnych w zakresie stopniowej rezygnacji z ekspansywnej polityki monetarnej (Deklaracja, par. 14), co ma szczególne znaczenie w związku z aktualnym ograniczaniem przez FED polityki luzowania ilościowego QE3 (Reuters), co z kolei budzi obawy państw rozwijających się o utratę dostępu do tanich źródeł finansowania. Uczestnicy szczytu - za wyjątkiem Indii borykających się aktualnie z poważnymi problemami walutowymi - zgodni byli jednak w ocenie, że mimo możliwych niekorystnych skutków teych działań dla państw trzecich, powrót gospodarki amerykańskiej do stanu równowagi będzie z pożytkiem dla gospodarki światowej (FT, G20 leaders paper over differences on Fed tapering);
  • podkreślono znaczenie wolnego handlu wzywając do ochrony i popierania transparentności w ramach regionalnych porozumień handlowych, oraz przedłużając, mimo sprzeciwu Argentyny i Brazylii, do 2016 roku moratorium na nowe handlowe środki ochronne (Deklaracja, par. 16);
  • zaakcentowano doniosłość współpracy w zakresie zwalaczania procederu uchylania się od opodatkowania, stanowiącego ostatnio przedmiot szerokiego zainteresowania  międzynarodowego (zob. posty nt. AML/CFT i tax evasion).  W związku z tym przyjęto odrębną deklarację dotyczącą współpracy podatkowej (Tax Annex obejmujący 15 planowanych działań), a także, w ramach ogłoszonej w 2009 roku walki z patologiami bankowości równoległej,  Mapę drogową wzmocnienia nadzoru i regulacji w obszarze shadow banking. Tym samym rozszerzono zakres porozumienia wypracowanego przez G8 na czerwcowym szczycie w Lough Erne (zob. wcześniejszy post). Jak podkreśla Le Monde (patrz powyżej) zapowiedź uważniejszego przyjrzenia się sytuacji prawnej trustów ma w szczególności na celu walkę z głośnymi ostatnio przypadkami unikania opodatkowania przez koncerny międzynarodowe. Kontekst dla negocjacji ws. podatkowych stanowiła - mimo związanych z nią wątpliwości - holenderska inicjatywa renegocjacji przeszło 20 porozumień podatkowych z państwami rozwijającymi się celem usunięcia z nich luk prawnych (FT, G20 to back moves to expose tax evaders);
  • trafne okazały się prognozy (wspominaliśmy o tym tutaj w kontekście moskiewskich szczytów ministerialnych) ostrożnego uznania nadrzędności celu wzrostu gospodarczego nad pośpieszną konsolidacją fiskalną.
Zwieńczeniem szczytu było przyjęci dalszego Planu działania.

Zadowolenie z przebiegu petersburskiego spotkania, jak również ze skupienia uwagi przywódców na innych problemach niż kryzys strefy Euro, wyrazili we wspólnym komunikacie Przewodniczący Rady Europejskiej Herman Van Rompuy oraz Przewodniczący Komisji Europejskiej José Manuel Barroso.

Zob. także: Reuters, G20 says will work together until regulatory job done.

Brak komentarzy: