piątek, 1 listopada 2013

Debata ZO ONZ nad rocznym Raportem KPM i Przewodnikiem po praktyce zastrzeżeń traktatowych

Szósty Komitet Zgromadzenia Ogólnego ONZ (ds. prawnych) realizuje właśnie dwutygodniowy przegląd Dorocznego Raportu Komisji Prawa Międzynarodowego, przyjętego podczas 65. Sesji Komisji wiosną tego roku w Genewie (dokumenty z Sesji dostępne są na stronie KPM), oraz Przewodnika po praktyce zastrzeżeń traktatowych (Guide to Practice on Reservations to Treaties). Obrady transmitowane są za pośrednictwem U.N. TV.

Przedmiotem obrad są w szczególności:
- postępy prac kodyfikacyjnych dotyczących immunitetu funkcjonariuszy państwowych w postępowaniu karnym w państwie trzecim (przyjęto projekt 4 artykułów),
- pięć Konkluzji KPM dotyczących kolejnych porozumień i późniejszej praktyki w zakresie interpretacji traktatów,
- zbliżający się koniec prac poświęconych zagadnieniu ochrony osób w katastrofach,
- wstępna dyskusja nad tematem identyfikacji międzynarodowego prawa zwyczajowego (włączonego w zakres prac KPM w ubiegłym roku),
- rozpoczęcie prac na kwestią tymczasowego stosowania traktatów,
- Raport dotyczącego obowiązku państw "ekstradycji lub osądzenia" (aut dedere aut judicare),
- postępy grupy roboczej ds. KNU,
- nowe tematy prac tj. ochrona środowiska w konfliktach zbrojnych oraz ochrona atmosfery,
- propozycja objęcia zakresem prac KPM tematu zbrodni przeciwko ludzkości.

Obszerniej na temat Raportu zobacz blog Opinio Juris.

Brak komentarzy: