niedziela, 3 listopada 2013

Projekt Rezolucji ZO ONZ potępiającej inwigilację elektroniczną

Brazylia i Niemcy rozesłały wspólny projekt Rezolucji ZO ONZ nawołującej do zwiększenia ochrony prywatności obywateli (Il Sole 24 Ore, Datagate, Nsa: Brasile e Germania presentano risoluzione all'Onu). Dokument, który będzie teraz przedmiotem obrad Komitetu ds. społecznych, kulturalnych i pomocy humanitarnej, wzywa państwa do powstrzymania się od nadmiernej inwigilacji elektronicznej;  autorzy rezolucji podkreślili, że bezprawne zbieranie danych osobowych stanowi działanie "wysoce intruzywne". Zgromadzenie Ogólne miałoby wyrazić swoje głębokie zaniepokojenie naruszeniami praw człowieka za pośrednictwem inwigilacji środków komunikacji, w tym praktykami inwigilacji eksterytorialnej (Reuters, German, Brazilian U.N. draft urges halt to excessive spying).

Rezolucja ma zostać poddana pod głosowanie w Komitecie trzecim pod koniec miesiąca, a na forum Zgromadzenia Ogólnego w przyszłym miesiącu.

Zob. także: BBC, Brazil and Germany draft anti-spy resolution at UN.

Doniesienia dotyczące projektu Rezolucji zbiegły się w czasie z informacjami na temat prawdopodobnych przesłuchań Edwarda Snowdena przed niemiecką komisją parlamentarną ds. amerykańskich działań wywiadowczych (The Washington Post, Edward Snowden says he’ll testify against U.S. for Germany about spying).

Wreszcie według tygodnika Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung („No-Spy-Abkommen“ kommt bald, Le Monde, Les USA et l'Allemagne vont conclure un accord de non espionnage mutuel) Niemcy i Stany Zjednoczone mają na początku przyszłego roku zawrzeć porozumienie w sprawie powstrzymania się od wzajemnej inwigilacji. 

Brak komentarzy: