środa, 4 grudnia 2013

Powołanie kolegiów nadzorczych nad międzynarodowymi agencjami ratingowymi

Zgodnie z rekomendacjami Międzynarodowej Organizacji Komisji Papierów Wartościowych (IOSCO), sformułowanymi w lipcu b.r. w Raporcie Supervisory Colleges for Credit Rating Agencieswzywającymi do powołania kolegiów nadzorczych na działalnością aktywnych międzynarodowo agencji ratingowych (CRAs), w minionym miesiącu w Nowym Jorku odbyło się inauguracyjne posiedzenia takiej instytucji (tak: IE).

Pracom kolegium nadzorczego właściwego dla Standard & Poor’s oraz Moody’s przewodniczy amerykańska SEC. Kolegium ds. Fitch kieruje ESMA.

Zgodnie z oświadczeniem prasowym IOSCO kolegia mają stanowić mechanizm dla zapewnienia przepływu informacji i dyskusji nt.:
  • przestrzegania przez CRA lokalnych i regionalnych regulacji,
  • respektowania Kodeksu (IOSCO) dobrych praktyk dla CRA,
  • przyjęcia metodologii i modeli ratingowych, wewnętrznych systemów kontroli, procedur rozwiązywania problemu konfliktu interesów oraz zarządzania informacjami niemającymi charakteru publicznego w sposób sprzyjający lepszemu rozumieniu zagrożeń stwarzanych przez lub z którymi mają do czynienia międzynarodowo aktywne CRA , a także w zakresie sposobów mierzenia się z takimi problemami przez kompetentnych nadzorców.

Brak komentarzy: