środa, 12 lutego 2014

Delegacja polska przed Komitetem ds. likwidacji dyskryminacji rasowej

W trakcie swojej 34 sesji Komitet ds. Eliminacji Dyskryminacji Rasowej (CERD) rozważał XX i XXI sprawozdanie Polski z realizacji postanowień Konwencji ws. eliminacji wszelkich form dyskryminacji rasowej. Komitet dostrzegł postępy jakie Polska poczyniła od ostatniego sprawozdania z 2009 r. Zainteresowanie Komitetu koncentrowało się tym razem na kwestii polaryzacji i nawoływania do nienawiści rasowej w bardzo homogenicznym społeczeństwie jakim jest społeczeństwo polskie. Szczegółowe pytania odnosiły się do funkcjonowania Biura Rzecznika Praw Obywatelskich, rasizmu w sporcie oraz bezpośredniego stosowania Konwencji przez sądy. Komitet dopytywał się też o sytuację Romów, szczególnie ich edukację. 

W uwagach kończących sprawozdawca polskiego raportu Dilip Lahiri pozytywnie ocenił szereg działań podjętych w ostatnich latach przez władze RP w zakresie pełnej realizacji równego traktowania i niedyskryminacji. Podkreślił jednak, że problemem pozostają nadal przestępstwa motywowane nienawiścią rasową, działalność skrajnie prawicowych ugrupowań, mowa nienawiści w Internecie oraz incydenty antysemickie. Z uwagi na fakt, że Polska jest krajem homogenicznym sprawozdawca podkreślił, iż rozważenia wymaga wdrożenie w odniesieniu do wskazanych problemów podejścia systemowego.

Brak komentarzy: