poniedziałek, 21 kwietnia 2014

Prezes Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości Peter Tomka z wizytą w Polsce

W dniach 5-6 maja Prezes Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości Peter Tomka złoży wizytę w Polsce na zaproszenie Ministra Spraw Zagranicznych Radosława Sikorskiego. Poza spotkaniami z Prezydentem RP Bronisławem Komorowskim i ministrem Sikorskim, gość wygłosi również dwa wykłady: „Rola Międzynarodowego Trybunał Sprawiedliwości w rozwoju prawa międzynarodowego” dla członków Grupy Polskiej International Law Association i członków Doradczego Komitetu Prawnego przy Ministrze Spraw Zagranicznych orazRelacja prawa krajowego do prawa międzynarodowego w orzecznictwie Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości” dla sędziów Trybunału Konstytucyjnego i zaproszonych gości.
Wizyta prezesa Tomki w szczególny sposób akcentuje znaczenie trybunałów haskich, w tym MTSu, w polskiej polityce zagranicznej. Polska, jako pierwsze państwo Europy Środkowo-Wschodniej, po upadku komunizmu w Europie, uznała obowiązkową jurysdykcję Trybunału już w 1990 r. Wydarzenie to miało także wymiar polityczny i służyło zamanifestowaniu przynależności Polski do rodziny niepodległych i demokratycznych państw świata.

Celem wizyty jest także docenienie środowiska polskich prawników zajmujących się prawem międzynarodowym i podkreślenie prestiżu, jakim powinna cieszyć się specjalizacja w tej dziedzinie prawa, zwłaszcza w dzisiejszych czasach, kiedy znajomość prawa międzynarodowego okazuje się niezbędna nie tylko w stosunkach międzynarodowych, ale także w pracy prawnika na poziomie krajowym.Warto również wspomnieć, że 2 kwietnia 2014 r. w Pałacu Pokoju w Hadze, siedzibie MTSu, odbyła się, z udziałem Prezesa P. Tomki, uroczystość odsłonięcia popiersia jednego z najwybitniejszych polskich prawników, prof. Manfreda Lachsa, sędziego  (1967–1993) i prezesa Trybunału (1973-1976), połączona z seminarium naukowym poświęconym jego życiu i pracy - szerzej zob komunikat MTS. W ten sposób uczczono 100. rocznicę jego urodzin, przypadającą dokładnie dziś - 21 kwietnia 2014 r.

Brak komentarzy: