czwartek, 10 kwietnia 2014

Zawieszenie praw delegacji rosyjskiej w Zgromadzeniu Parlamentarnym RE

W czasie trwającego w tym tygodniu posiedzenia Zgromadzenie Parlamentarne Rady Europy zawiesiło prawa delegacji rosyjskiej do aktywnego uczestnictwa w jego pracach. Po trzygodzinnej debacie, której konkluzją było uznanie aneksji Krymu przez Rosję za działanie sprzeczne ze Statutem RE oraz zobowiązaniami, które przyjęła ona przystępując w 1996 r. do RE, Zgromadzenie na podstawie art. 9 Regulaminu podjęło decyzję o zawieszeniu praw delegacji rosyjskiej do: głosowania, do członkostwa w gremiach decyzyjnych Zgromadzenia – Biura, Komitetu Prezydialnego oraz Komitetu Stałego, a także do uczestniczenia w wyborczych misjach obserwacyjnych. Zawieszenie będzie obowiązywało w czasie całej sesji 2014 r., tj. w praktyce do 26.01.2015 r. Decyzja zapadła 145 głosami za, 21 przeciw, a 22 deputowanych wstrzymało się od głosu. Wśród głosujących przeciwko zawieszeniu byli przedstawiciele Turcji, Finlandii, Serbii, Węgier, Armenii, Francji, a także po jednym parlamentarzyście z Niemiec, Mołdawii i Grecji.   
Działania podjęte przez ZPRE są de facto najdalej idącymi w konsekwencjach działaniami podjętymi przez organizacje międzynarodowe w związku z konfliktem wokół Ukrainy.

Brak komentarzy: