poniedziałek, 26 maja 2014

Polska ratyfikuje umowy międzynarodowe znoszące karę śmierci

W ubiegłym tygodniu Polska złożyła dokumenty ratyfikacyjne Protokołu nr 13 do Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności dotyczącego zniesienia kary śmierci we wszystkich okolicznościach. Historia ratyfikacji tej umowy międzynarodowej była długa i trudna (warto pamiętać choćby negatywną decyzję Sejmu w kwestii ratyfikacji w trakcie pierwszego „podejścia” w 2005 r.).
Tym samym Polska jest ostatnim krajem Unii Europejskiej, który związał się protokołem. Wśród członków RE jedynie trzy państwa protokołu nie ratyfikowały: Armenia (protokół podpisała), Azerbejdżan i Rosja. Polski w tym niechlubnym gronie już nie ma.
Równocześnie warto też pamiętać, że 25 lipca br. wejdzie w życie w stosunku do Polski Drugi Protokół Fakultatywny do Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych w sprawie zniesienia kary śmierci, przyjęty w Nowym Jorku dnia 15 grudnia 1989 r.
O działaniach zmierzających do ratyfikacji obu umów pisaliśmy na blogu tu i tu.

Brak komentarzy: