czwartek, 12 czerwca 2014

Koniec sporu pomiędzy UE a Wyspami Owczymi o limity połowów już wkrótce

Jak informuje Reuters, Komisja Europejska osiągnęła wczoraj kompromis polityczny z Wyspami Owczymi w sprawie zniesienia sankcji handlowych nałożonych na Wyspy w wyniku przekroczenia przeze nie limitu połowów na obszarze północno-wschodniego Atlantyku (o sprawie informowaliśmy już wcześniej tu, tu oraz tu). Zgodnie z depeszą, Komisja zniesie sankcje w ciągu kilku-kilkunastu tygodni od podpisania formalnego porozumienia. 

Sankcjami zostały wprowadzone przez Unię 31 lipca 2013 r. w związku z przekroczeniem przez Wyspy Owcze limitu połowów na pewne gatunki ryb (śledzi i makreli) i polegają na zakazie importu do Unii Europejskiej (UE) określonych kategorii ryb oraz produktów pochodnych. Limity połowów na obszarze północno-wschodniego Atlantyku są ustalane w oparciu o porozumienie pomiędzy UE, Norwegią, Rosją, Islandią oraz Wyspami Owczymi dotyczące zarządzania zasobami odnawialnymi na tym obszarze. Zdaniem Wysp Owczych, które zdecydowały się nie respektować ustaleń wynikających z tego porozumienia, zwiększenie limitu połowów było konieczne ze względu na zmiany w migracji ryb, zaś unijne sankcje miały na celu ochronę europejskich producentów a nie środowiska naturalnego. W konsekwencji Wyspy Owcze zdecydowały się, za pośrednictwem Danii, na rozpoczęcie dwóch międzynarodowych postępowań sądowych przeciwko UE – w ramach WTO oraz przed Międzynarodowym Trybunałem Prawa Morza. 

Zgodnie z osiągniętym kompromisem, w zamian za wycofanie sankcji, Wyspy Owcze zobowiązały się do przestrzegania nowego limitu połowów (wyższego niż limit wyznaczony dla Wysp w 2013 ale również znacznie niższego od wielkości rzeczywistych połowów w tym roku). Zawarcie porozumienia spowoduje również zakończenie dwóch spraw sądowych zainicjowanych przez Wysypy przeciwko UE.

Brak komentarzy: