czwartek, 10 lipca 2014

Rewizja bazylejskich wymogów ujawniania informacji w III filarze - początek konsultacji

Komitet Bazylejski ds. Nadzoru Bankowego (BCBS) opublikował dokument konsultacyjny  Rewizja Wymogów dotyczących ujawniania informacji w ramach filaru III (dyscyplina rynkowa). Proponowane zasady mają przyczynić się do podniesienia transparentności w skali międzynarodowej poprzez zwiększenie porównywalności sprawozdań banków. Stanowi to odpowiedź na zarzuty, że regulacje obowiązujące w ramach Nowej Umowy Kapitałowej nie pozwoliły na wczesną identyfikację zagrożeń, ani faktyczną oceną adekwatności kapitałowej.

W pierwszym z dwóch etapów rewizji Wymogów BCBS oczekuje na reakcje na propozycje dotyczące ujawniania informacji nt. aktywów ważonych ryzykiem. Komentarze i propozycje można nadsyłać tutaj do 26 września 2014.

Brak komentarzy: