sobota, 12 lipca 2014

Rozstrzygnięcie Stałego Trybunału Arbitrażowego ws. delimitacji wód Zatoki Bengalskiej

7 lipca Stały Trybunał Arbitrażowy w Hadze powołany na mocy aneksu VII Konwencji i Prawie Morza zakończył postępowanie arbitrażowe między Indiami i Bangladeszem dotyczące delimitacji wód Zatoki Bengalskiej. Wody te, skrywające pod swoim dnem zasoby surowców energetycznych, są przedmiotem sporów pomiędzy państwami regionu od wielu lat. Wystarczy wspomnieć chociażby spór pomiędzy Bangladeszem i Birmą zakończony Rozstrzygnięciem Międzynarodowego Trybunału Prawa Morza z 2012 roku. Trybunał Arbitrażowy dokonał podziału wód w oparciu o zasadę ekwidystansu z uwzględnieniem niewielkich poprawek na korzyść Bangladeszu w związku z historycznymi problemami z wyznaczaniem linii brzegowej. Więcej informacji tutaj


The UNCLOS tribunal adjusted the delimitation line in favour of Bangladesh

Brak komentarzy: