wtorek, 10 marca 2015

Zmarł Profesor Karol Wolfke

W niedzielę 8 marca 2015 r. zmarł Profesor Karol Wolfke, jeden z najwybitniejszych znawców prawa międzynarodowego w Polsce, cieszący się sławą także poza granicami naszego kraju. Ta smutna wiadomość dotarła do naszej Redakcji dziś rano.

Profesor Karol Wolfke był związany z Uniwersytetem Wrocławskim, gdzie przeszedł wszystkie szczeble akademickiej kariery i wychował pokolenia adeptów nauki prawa międzynarodowego. Jego zainteresowania badawcze koncentrowały się przede wszystkim na problematyce źródeł prawa międzynarodowego i jego kodyfikacji, a także na zagadnieniach historycznoprawnych. Międzynarodowe uznanie zdobyły zwłaszcza prace Profesora dotyczące zwyczaju, a wśród nich monografia Custom in present international law (1964, 1993), która na stałe weszła do kanonu światowej doktryny prawa międzynarodowego.

Profesor Wolfke był członkiem instytucji i stowarzyszeń naukowych m.in. Komitetu Nauk Prawnych PAN czy International Law Association. Był również członkiem międzynarodowych organów i instytucji,  w tym Komitetu Tworzenia Norm Zwyczajowych Prawa Międzynarodowego przy Komisji Prawa Międzynarodowego i Stałego Trybunału Arbitrażowego w Hadze, a także dyrektorem studiów Haskiej Akademii Prawa Międzynarodowego (w 1983 r.).

4 czerwca br. Profesor Karol Wolfke obchodziłby 100. urodziny.

Rodzinie Pana Profesora,  a także Jego współpracownikom i wychowankom składamy wyrazy najgłębszego współczucia.


Więcej na temat postaci Profesora Karola Wolfke na stronach:

Brak komentarzy: