sobota, 20 czerwca 2015

Komisja Europejska wzywa do rozwiązania wewnątrzunijnych BITów

Komisja Europejska wszczęła postępowania o naruszenie prawa unijnego przeciwko pięciu państwom członkowskim w pozostającym stronami wewnątrzunijnych umów o ochronie i popieraniu inwestycji (BITów). Zdaniem Brukseli obowiązywanie BITów między państwami UE narusza m.in. zakaz dyskryminacji ze względu na przynależność państwową (Komisja Europejska - Komunikat prasowy).

Do rozwiązania takich BITów Komisja od kilku lat wzywała wszystkie 26 państwa będących ich stronami (w mocy pozostaje ok. 200 takich traktatów), jednak postępowania o naruszenia prawa na razie wszczęła przeciwko Austrii, Holandii, Rumunii, Słowacji i Szwecji. Do pozostałych 21 za pośrednictwem, EU Pilot (informacje nt. programu tutaj), zwrócono się o pisemne stanowiska w sprawie. Przy okazji KE podkreśliła, że Irlandia i Włochy rozwiązały wszystkie takie traktaty w odpowiednio 2012 i 2013 roku.

Zgodnie z Komunikatem, powodem dla którego po kilku latach, kiedy kwestia nie budziła większego zainteresowania, obecnie podjęto równie zdecydowane kroki w szczególności w związku z kontrowersjami na tle wykonania wyroku ICSID w opisywanej przez nas sprawie Micula (tj. na podstawie BITu rumuńsko-szwedzkiego)


Brak komentarzy: