wtorek, 12 sierpnia 2014

Komisja Europejska sprzeciwia się wykonaniu wyroku ICSID

O ile fakt obowiązywania BITów wewnątrz-unijnych nie stanowi obecnie przedmiotu szczególnej dyskusji, o tyle coraz istotniejszego znaczenie nabiera możliwość egzekwowania wyroków arbitrażowych w takich przypadkach, tak jak miało to miejsce w budzącej wiele emocji sprawie Ioan Micula, Viorel Micula and others v Romania (ICSID Case No ARB/05/20).

Mimo że trybunał przyznał rację inwestorowi zarzucającemu Rumunii naruszenie zasady równego i sprawiedliwego traktowania na podstawie rumuńsko-szwedzkiego BITu, zarówno strona pozwana jak i występująca w charakterze amicus curiae Komisja Europejska uznały, że zapłata odszkodowania stanowiłaby naruszenie unijnych regulacji zasad udzielania pomocy publicznej (TDM, Outlawing Compliance? - The Enforcement of intra-EU Investment Awards and EU State Aid Law). Może się to zatem okazać pyrrusowym zwycięstwem, jako że Komisja Europejska wydała właśnie nakaz zawieszenia wykonania wyroku (Practical Law, European Commission prevents Romania from complying with ICSID award).

Obszerne streszczenie sprawy odebrania inwestorowi zachęt inwestycyjnych w najuboższych regionach państwa dostępne jest tutaj. Trybunał nie stwierdził natomiast naruszenia klauzuli parasolowej, która mogła jednak objąć jednostronne oświadczenie państwa.

Brak komentarzy: