czwartek, 4 czerwca 2015

Ukraina wycofuje się z postępowania WTO dotyczącego jednolitych opakowań wyrobów tytoniowych!

Przewodniczący panelu WTO wyznaczonego do zbadania legalności australijskiego prawa o jednolitych opakowań wyrobów tytoniowych (Australia – Certain Measures concerning Trademarks and other Plain Packaging Requirements Applicable to Tobacco Products and Packaging, WT/DS434) poinformował wczoraj, że Ukraina złożyła 28 maja 2015 r. wniosek o zawieszenie postępowania. Australia poparła tę inicjatywę, wskazując że takie zawieszenie umożliwi stronom polubowne załatwienie sporu (o postępowaniu tym pisaliśmy już wcześniej na naszym blogu - por. nasze posty tu i tu). Zgodnie z przepisami WTO w przypadku zawieszania trwającego dłużej niż 12 miesięcy, panel wyznaczony do rozpatrzenia sprawy traci swój mandat i strona skarżąca na nowo musi rozpocząć całą procedurę.

Jest to zupełnie nieoczekiwany ruch po stronie Ukrainy. Po upadku reżimu Janukowycza wielu obserwatorów oczekiwało wycofania skargi przez Ukrainę (co jednak nastąpiło dopiero teraz). Powszechnie bowiem uważano, że nie jest to tradycyjny konflikt handlowy pomiędzy domowa państwami (Ukraina nie eksportuje wyrobów tytoniowych do Australii), ale sytuacja w której państwo działa jako nieformalny pośrednik międzynarodowych koncernów tytoniowych które nie mają prawa do występowania jako strony w postępowania WTO (koszty obsługi prawnej sporu były pokrywane przez British American Tobacco). Dodatkowo zarówno Ukraina jak i Australia są stronami Konwencji Ramowej WHO o ograniczeniu użycia tytoniu, która zachęca (choć nie zobowiązuje) do wprowadzania wymogu jednolitych opakowań wyrobów tytoniowych. Z publicznie dostępnych danych nie wynika co było głównym motywem takiej decyzji. W tym kontekście można się zastanawiać czy znaczenie miało tu twarde stanowisko Australii odnośnie rosyjskiej agresji na Ukrainę.

Zawieszenie postępowania pomiędzy Ukrainą a Australią nie wpływa natomiast na status pozostałych postępowań, które zostały wszczęte przez innych członków WTO (Kubę, Indonezję, Honduras oraz Dominikanę). Postępowania te toczą się według wcześniej ustalonego harmonogramu (orzeczenia panelu WTO można spodziewać się w pierwszym półroczu 2016 r.). 

Brak komentarzy: