środa, 14 października 2015

Wniosek Prokurator Bensoudy w sprawie zbrodni popełnionych w Gruzji złożony!

Pisaliśmy niedawno o tym, że Prokurator MTK Fatou Bensouda zamierza prowadzić postępowanie w sprawie zbrodni popełnionych w Gruzji w trakcie konfliktu gruzińsko - rosyjskiego w 2008 roku, zobacz tu. Chodzi o objęcie dochodzeniem prokuratorskim wydarzeń, które miały miejsce pomiędzy 1 lipca - a 10 października 2008 roku. Prezydium Trybunału wyznaczyło Izbę Przygotowawczą do której przypisano tę
 sytuację. Wczoraj wniosek został złożony, zobacz jego treść tutaj. Oceniając wagę sprawy (ilość popełnionych zbrodni, ich skalę, naturę) a także interesy wymiaru sprawiedliwości Prokurator złożyła wniosek o upoważnienie do wszczęcia postępowania uznając, że istnieje ku temu uzasadniona podstawa.


W długim, 160 stronniowym, dokumencie Prokurator odniosła się m.in. do następujących kwestii:

- w popełnienie zbrodni zaangażowane były 3 strony: gruzińskie siły zbrojne, siły południowej Osetii (co ciekawe, nie pada tu określenie siły zbrojne) oraz rosyjskie siły zbrojne,

- zdaniem Prokurator, popełniono zbrodnie wojenne oraz zbrodnie przeciwko ludzkości (w szczególności zabójstwa, przymusowe przemieszczanie ludności cywilnej - etnicznych Gruzinów, niszczenie i łupienie ich własności przez siły południowej Osetii przy prawdopodobnym udziale zbrojnych sił rosyjskich),

- siły południowej Osetii atakowały gruzińskie siły pokojowe, a gruzińskie siły pokojowe atakowały rosyjskie siły pokojowe,

- do tej pory Prokurator miała na uwadze postępowania, które toczyły się w Rosji i Gruzji, a które miały na celu wyjaśnienie tych zbrodni i ustalenie osób odpowiedzialnych, jednak w przypadku Gruzji utknęły one w martwym punkcie, władze gruzińskie przyznały w marcu, że zawiesiły postępowanie, natomiast rosyjskie postępowanie  toczy się jedynie w odniesieniu do ataków na rosyjskie siły pokojowe, a więc nie ewentualnych zbrodni popełnionych przez Rosjan, ale przeciwko nim, i to w konsekwencji skłoniło Prokurator do złożenia wspomnianego wniosku.

Co ciekawe, w par. 322 wniosku, Prokurator stwierdza, że południowa Osetia nie jest państwem (choć Federacja Rosyjska twierdzi, że jest i że sama prowadzi swoje postępowania w tej kwestii) i nie można badać jej postępowania w trybie badania dopuszczalności sprawy (art. 17, 19 Statutu).

Składając wniosek Prokurator oceniła, że sprawa byłaby dopuszczalna w odniesieniu do zbrodni przymusowych przesiedleń, częściowo także w odniesieniu do ataków na gruzińskie siły pokojowe, ataki na rosyjskie siły pokojowe wobec trwających rosyjskich postępowań nie będą tymczasem poddane badaniu.

Ze wstępnej analizy dokumentu wynika, że Prokurator starała się ze wszystkich sił uniknąć napiętnowania Rosji i wydaje się, że to dobra strategia, która  ewentualnie pomoże uzyskać rosyjskie wsparcie we współpracy z MTK, a po drugie nie narazi Urzędu na stronniczość.
 Brak komentarzy: