sobota, 2 kwietnia 2016

Pierwsze posiedzenie w Stałego Trybunału Arbitrażowego Enrica Lexie

Po tym jak w styczniu b.r. Stały Trybunał Arbitrażowy przyjął zasady postępowania (Procedural Order No. 1, Rules of Procedure) w sprawie Enrica Lexie (Italy v. India, Case no. 2015-28 zob. też nasz post  dot. decyzji ITLOS tutaj),  w dniach 30-31 marca odbyło się pierwsze, dwudniowe posiedzenie co do meritum sporu. Rozpoczęcie procedury było od dawna wyczekiwane przez włoskich marynarzy, oskarżonych o zabójstwo rybaka w lutym 2012 roku.Rozprawa 30.3.2016. Źródło: PCA


We Włoszech szczególne zainteresowanie wzbudziła wymiana zdań między trybunałem a pełnomocnikiem strony pozwanej. Kiedy ten ostatni wyjaśniał, dlaczego arbitrzy powinni oddalić wniosek o zwolnienie obu marynarzy do Włoch jeden z arbitrów przerwał wypowiedź, pytając czego potrzebowałyby Indie, aby na takie żądanie przystać. W odpowiedzi zażądano gwarancji od Włoch, że w razie zadecydowania, że sądy krajowe Indii są właściwe do badania sprawy, oskarżeni stawią się na rozprawie. Na tej podstawie część dziennikarzy spekuluje, że wielce prawdopodobne jest wydanie przez trybunał decyzji korzystnej mar. Salvatore Girrone (Corriere della Sera, Marò, l’apertura dell’India: «Garanzie per presenza di Girone al processo»). Drugi marynarz, Massimiliano Lattore jest już we Włoszech. 

Pełnomocnik Włoch Francesco Azzarello zapewnił, że państwo to godzi się na pełną współpracę wymaganą przez trybunał, począwszy od zapewnienia, że, w razie zaistnienia takiej konieczności, oskarżeni wrócą do Indii, po możliwość kontroli ich paszportów czy miejsca pobytu.

                                 Arbitrzy i sekretarz sporu Enrica Lexie/ Źródło: PCA

W razie oddalenie włoskiego żądania, marynarz Girone, od 4 latach przymusowo mieszkający w ambasadzie Włoch i co tydzień zgłaszający się na komisariacie policji, mógłby w ten sposób spędzić kolejnych lat zanim w ogóle postaną mu postawione zarzuty karne.

Rodziny obu rybaków zabitych przez włoskich marynarzy otrzymały od rządu włoskiego po 190 tyś. USD zadośćuczynienia (The Telegraph, Italy petitions Hague court for release of marine).

Zob. także dokumenty sporządzone przez stronę włoską w związku z postępowaniem.Brak komentarzy: