poniedziałek, 20 listopada 2017

Unijne agencje przenoszą się z Londynu do Amsterdamu i Paryża

Skutki Brexitu powoli zaczynają przynosić realne zmiany w systemie instytucjonalnym Unii Europejskiej. Dzisiaj Rada ds. Ogólnych wybrała nowe siedziby agencji mieszczących się obecnie w Londynie – Europejskiej Agencji Leków (EMA) i Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego (EBA).

Nową siedzibą EMA będzie Amsterdam, natomiast EBA przeniesie się do Paryża. Co ciekawe, w obu przypadkach o zwycięstwie przesądziły losowania, bowiem w finałowych turach Amsterdam zgromadził tyle samo głosów, co Mediolan, a Paryż – co Dublin. Warszawa, która kandydowała do przejęcia obu instytucji, odpadła w pierwszych rundach głosowań (zob. więcej informacji nt. „kampanii wyborczej” miast kandydujących).

Znaczenie dzisiejszego rozstrzygnięcia nie jest bagatelne, ponieważ obie agencje mają ważne kompetencje. EMA m.in. ułatwia opracowywanie produktów leczniczych i dostęp do nich oraz ocenia wnioski o pozwolenie na dopuszczenie do obrotu, natomiast EBA przyjmuje wiążące standardy techniczne i wytyczne dla sektora bankowego. Prognozuje się także, że za agencjami do nowych siedzib mogą przenieść się duże korporacje, operujące obecnie w Londynie.

Brak komentarzy: