sobota, 21 lipca 2018

Siatka przemytników zabytków rozbita - sukces wspólnej operacji policji czterech państw UE


Źródło: Carabinieri TPC; http://art-crime.blogspot.com/2018/07/operation-demetra-trafficking-of.html

Na początku lipca w Caltanisetta (Sycylia), podczas konferencji prasowej ogłoszono rezultaty dochodzenia dotyczącego nielegalnego obrotu zabytkami archeologicznymi, prowadzonego od 2014 r., pod kryptonimem "Demeter". W wyniku współpracy śledczych z Włoch, Hiszpanii, Niemiec i Wielkiej Brytanii dokonano zatrzymań 23 osób i odzyskano około 25 tysięcy przedmiotów (rzeźby, monety oraz fragmenty ceramiki), wartych kilkadziesiąt milionów euro. W operację były również zaangażowane EUROPOL i EUROJUST. "Demeter" stanowi jedno z najbardziej spektakularnych sukcesów międzynarodowej współpracy na rzecz zwalczania przestępstw przeciwko dziedzictwu kultury.
Przez dziesiątki lat, gang plądrował stanowiska archeologiczne w prowincjach Caltanisetta i Agrigento na Sycylii, znane z bogatej historii starożytnej oraz słynnej Doliny Świątyń (ruiny 7 świątyń greckich, pochodzących z V w. p.n.e.), wpisanej na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO w 1997 r. Nielegalnie pozyskane przedmioty były następnie wprowadzane do obrotu międzynarodowego za pośrednictwem domów aukcyjnych w Niemczech. Przedstawiciele EUROPOL-u, który finansował spotkania między siłami każdego z państw zaangażowanych w operację "Demeter", podkreślali, że głównymi pośrednikami w organizacji nielegalnego handlu są przestępcy "działający również z Barcelony i Londynu, koordynujący łańcuch dostaw i zapewniający wsparcie techniczne". Efekty międzynarodowej współpracy pokazują, że nielegalny obrót zabytkami archeologicznymi to wciąż wielki problem państw UE, mimo wysiłków zmierzających do jego ograniczenia. Rezultaty "Demeter" wskazują jednak także na rosnące znaczenie agend i instytucji unijnych w zintegrowanych działaniach przeciwko międzynarodowym grupom przestępczym.


Więcej informacji tu, tu i tu.

Świątynia Junony, Agrigento
Źródło: https://en.wikipedia.org/wiki/Valle_dei_Templi#/media/File:Valle_dei_Templi_(9528024959).jpg

1 komentarz:

Andrzej Jakubowski pisze...

To prawda, podobnie jak z innych krajów Europy Wschodniej... To co pozytywne w operacji "Demeter", to fakt stopniowego rozbijania gangów działających w ramach UE.